12 February 2013

Brain Worms


زیبایی‌شناسی، تاریخ پنهان رنج است./ آدورنو07 February 2013

قالی ایرانی در بیهقی

داستان کوتاهی که برای نخستین جایزه داستان بیهقی فرستاده‌بودم، در دور اول از کل هزار و صد و اندی داستانی که در این فراخوان شرکت‌داده‌شده‌‌اند، بین 130 اثر منتخب است و به دور دوم داوری راه پیدا کرده‌است. تا همین‌جایش هم خوشحالم که توانسته در بین آثار دیگرانی که شاید حرفه‌ای‌ به نویسندگی می‌پردازند دیده و انتخاب شود. (شماره 74) و 
این داستان همان "قالی ایرانی" هزارتو بود که البته در ویرایش جدید تغییرات زیادی کرده‌است. و 
+