08 October 2012

Isfahan Autumn 2012

اصفهان/ پاییز 91
بعد از یک‌سال تمام بی‌ روح و جادوی سفر


لذتی که از سفرهایمان می‌بریم، بیشتر بستگی به قصد ذهنیمان از سفر دارد، تا مقصدی که به آن سفر می‌کنیم...ما با فروتنی به مکان‌های جدید نزدیک می‌شویم. هیچ تصور خاصی درباره‌ی این‌که چه چیزی جالب است نداریم... در شهر خودمان اما، توقعاتمان برآورده شده‌اند. مطمئنیم که هر چیز جالب محله‌مان را کشف کرده‌ایم... عادت کرده‌ایم، و لاجرم کور شده‌ایم. و 

آلن دوباتن/ هنر سیر و سفر