30 December 2011

Portrait of my City (Tehran is a blue woman)

پرتره‌ای از تهران
دی 1390


تهران، زن غمگینی است

27 December 2011

Your Night/My Day Project: "Hands"

  Your Night/My Day Project: "Hands"
با موضوع "دست" برای پروژه شب تو/ روز من


+ P.S.

25 December 2011

Illustration for the Cover of Children Magazine

I illustrated this for the 11th celebration day of the magazine "Docharkheh"
(Docharkheh means bicycle in Farsi)
دی 1390- تصویرسازی برای روی جلد دوچرخه
به‌مناسبت یازدهمین سالگرد تولد نشریه23 December 2011

پوستر برنامه سفرهای گروه طبیعت‌گردی زیما 
Poster for Travelling Programs/ Zima Ecotourism 


20 December 2011

Some Unpublished Posters

 for Arasbaran Cultural House's Conferences
از پوسترهایی که برای ارسباران کار کرده‌بودم و چاپ نشد

و 


19 December 2011

Premier Designs for "Father and Son" animation

Premier Designs: Characters and Concept 
for "Father and Son" animation/ by Shamim mostaghimi
Cut-Out Technique
طراحی‌های اولیه کاراکتر و کانسپت انیمیشن
پدر و پسر/ شمیم مستقیمی

+
P.s.
Final Design

18 December 2011

The Diary of a Teenager- For Young adult Magazine

The Diary of a Teenager
by me, for "Docharkheh" young adult Magazine/ Hamshahri

برگ‌هایی از دفترچه خاطرات یک نوجوان
دی 90- این‌ها را برای دوچرخه/همشهری نوشتم، به‌عنوان هدیه سالگرد تولد نشریه 

  
سپس‌نوشت 91: این دو کار مقدمه‌ای شد برای انجام یک کتاب کامل از دفترخاطرات دو دختر نوجوان، به‌نام "مادوتا، تنهایی" که در بهار 91 متولد شد. این کتاب،  به ماجراجویی این دو نوجوان درباره‌ی مجسمه‌های تهران، در طول تعطیلی تابستان می‌پردازد. و 

12 December 2011

The Story of Leopard's Flight

آذرماه 1390
نمونه هایی از تصویرسازی‌های کتاب "قصه‌ی پرواز پلنگ" و
 نوشته شمیم مستقیمی/  نشر نظر، خروس / تکنیک: مداد و دیجیتال

Some of my illustrations for the book "The Story of  Leopard's Flight"
(Story by Shamim Mostaghimi/ Nazar-Xorus publishing)
Technique: pencil and digital 
More: 
+

09 December 2011

Animation premier concept

Some premier concept design for children's animation
قسمت‌هایی از طرح اولیه کانسپت انیمیشن کودک
سرگذشت پیامبران به زبان کودکانه


06 December 2011

Rain Birdنیازی به تبرئه خود احساس نمی‌کنم، و اگر هم احساس کنم حوصله‌اش را ندارم. نه چندان اهمیتی برای خودم قائلم و نه چندان شخصیتی برای ناقدانم، تا در برابر حمله‌ی آن‌ها ضعف دفاع از خویشتن را بر خود هموار کنم... نه وسوسه‌ی آن را دارم که مرا درست بشناسند، و نه به بینش و فهم عموم اعتقادی دارم که اهمیتی داشته‌باشد که مرا چگونه خواهند دید و خواهند یافت...و 
رومن رولان/ ژان‌کریستف