25 November 2008

هزارتوی هزارتو


هزارتو با موضوع هزارتو به عنوان هزارتوی آخر هزارتوییان به‌روز است. شرح مختصری بر این آخریتش را هم در پیشانی‌نوشت میرزا پیکوفسکی بخوانید. و
هرچند که هر پایان دلبخواهی خوش است، اما بی‌شک دلمان برای هزارتو و حلقه‌ی دوست‌داشتنیش تنگ خواهدشد. برای هرماه، حس پیش از بازکردن هر شماره‌ی تازه‌ی هزارتو هم؛ برای بارها و بار "جسارت است! پس مطلب این شماره چی شد؟"های میرزا هم. برای دوستان بعضاً نادیده‌ای که کلی چیز ازشان یاد گرفتیم هم. اصلاً هزارتو برای ما یک وورک شاپ آنلاین (یا آفلاین!) بود. که به‌قول میرزا، "خوب هم بودیم!" ... به‌هرسو، خاطره‌ی خوشی برایمان گذاشت. یادش به‌خیر بماند.و

23 November 2008

Teimoor


 این شما و این تیمورخان خوشگلی که بغل من خوابیده است. مادرش او را سر راه گذاشته‌بود و مدتی هم مهمان ما بود تا این‌که یک لی‌لی‌بانو سرپرستیش را برعهده گرفت و چون کمی لنگ می‌زد، اسمش را گذاشت تیمور! دونقطه‌دی


09 November 2008

29

پیرزنی كه در من خواهد خنديد
يواشكی از زير چشم‌هايم راه می‌افتد
با خط‌وط ريز مورّب
و هر تار روشن‌ مو را
در جستجوی نوبتش، توی آفتاب می‌گيرد
(سبز، قهوه‌ای، خاكستری، سرخ، بلوطی، طلایی، خيلی طلایی)
پيرزن اما بايد صبر كند
هنوز سپيد نداريم
.
دختری كه در من گريه می‌كرد
به اندازه‌ی تمام دانه‌برف‌های يك زمستان
بر ‌كاغذهای سياه، طراحی‌ كرده‌است
تمامشان هم سلف‌پرتره‌اند
اغلبشان هم مزخرف‌
طراحیش اما، ای... حالا بدك نيست
.
زنی كه در من می‌خندد
(زنيكه حالا می‌خندد!)
توی مردمك‌هايم دست تكان می‌دهد
با دستمال سرخ خالدار
و يك رز جويده‌ی خاردار را، لای دندان‌هايش خرد می‌كند
چرق!
و برای بدرقه‌ی دختری كه اين‌جا بود
و مشق‌هايش را يك صفحه درميان، خط‌خطی می‌كرد،
می‌نويسد "مرا از درون ببوس"
با خطوط ريز مورّب
با دستخط كودكی كه چهاردست‌وپا در من راه می‌رود
و هروقت بخواهد چشم‌هايش را ببندد،
جيغ می‌كشد
.
نقطه‌الف.

06 November 2008

For Children's Book Exhibition

پوستر تصویرسازی با موضوع کودک و کتاب‌خوانی
نمایشگاه گروهی تصویرگری/ نگارخانه لاله
Illustration Poster, for the group exhibition
Children and Book
Laleh Gallery03 November 2008

Mothers For Peace

A poster for "Mothers For Peace" annual celebration


امروز اولين سالگرد تولد "مادران صلح" است 1387
+
آرم مادران را هم سال گذشته (1386) طراحی کردم/ the Logo, designed in 2007 by me