26 May 2003

Tumbling down into the night


شبی که چکه‌چکه افتاد از ماه/ روزی که در شب چکیدم


23 May 2003

Your Music, Dad


سازی بزن پدر
این‌جا، تو دوباره آغاز شده‌ای
باد که توی کاج‌ها می‌پیچد
صدای سنتور تو را از دوردست‌ها می‌شنوم

ا.
خرداد 82 

16 May 2003

...

بیست‌وهفتم اردیبهشت هشتاد و دو
...پشت‌ِ دوبار آمدن چلچله‌ها...پشت‌ِ دوبرف...
پدرم پشت زمان‌ها مرده‌است...
پدرم وقتی مرد آسمان آبی بود          


                                                                                                             

10 May 2003

Illustration for the book "Lady Stork"

Some of illustrations I've done for the book "Lady Stork"
Written by Mohammad Reza Shamz
نمونه‌هایی از تصویرسازی‌هایی که برای کتاب "خاله‌لک‌لک" نوشته محمدرضا شمس کار کرده‌ام


+
P.S.
+